top

Giấy chứng nhận Hoàng Thanh Nhàn

Thứ 7 | 18/09/2021 - Lượt xem: 3

Giấy chứng nhận Đoàn Văn Thuỷ

Thứ 7 | 18/09/2021 - Lượt xem: 2

Giấy chứng nhận Nguyễn Mậu Hải

Thứ 7 | 18/09/2021 - Lượt xem: 2

Giấy chứng nhận Trần Văn Tâm

Thứ 4 | 15/09/2021 - Lượt xem: 7

Giấy chứng nhận Vũ Văn Như

Thứ 4 | 15/09/2021 - Lượt xem: 21

Giấy chứng nhận Nguyễn Bích Liên

Thứ 4 | 15/09/2021 - Lượt xem: 13

VNTV - Ca sĩ, Đại sứ nhân ái Việt Nam Bích Liên hiện là Phó Chủ tịch CLB Đại sứ nhân ái Việt Nam thực hiện nhiệm vụ: Điều phối, liên hệ công tác, trao tặng, hỗ trợ trang thiết bị y tế, buồng khử khuẩn phòng chống dịch Covid-19 cho các đơn vị và lương thực thực phẩm cho các khu cách ly, các gia đình khó khăn, neo đơn ở các quận/huyện trên địa bàn TP.HCM và các Tỉnh/TP cả nước.

Giấy chứng nhận Huỳnh Thị Hường

Thứ 4 | 15/09/2021 - Lượt xem: 12

VNTV - Nghệ sĩ Huỳnh Thị Hường (Cẩm Hường), Phó Chủ tịch CLB Đại sứ nhân ái Việt Nam thực hiện nhiệm vụ: Điều phối, liên hệ công tác, trao tặng, hỗ trợ trang thiết bị y tế, buồng khử khuẩn phòng chống dịch Covid-19 cho các đơn vị và lương thực thực phẩm cho các khu cách ly, các gia đình khó khăn, neo đơn ở các quận/huyện trên địa bàn TP.HCM và các Tỉnh/TP cả nước.