top
Thứ 4 | 12/05/2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lâp – Tự do – Hạnh phúc

-------o0o-------

Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 2017

THỎA THUẬN

CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ MẠNG XÃ HỘI

www. truyenhinhtructuyenvietnam.vnwww.truyenhinhtructuyenvietnam.com

 

(Được xây dựng dựa theo các quy định tại Nghị định 72/2013/NĐ-CP quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ trên Internet và thông tin trên mạng, và Thông tư 09/2014/TT-BTTTT quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội)

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Nội dung dịch vụ

a. “www. truyenhinhtructuyenvietnam.vnwww.truyenhinhtructuyenvietnam.com: Nhằm tạo môi trường để người dùng có thể tham gia bình luận, chia sẻ các thông tin, kinh nghiệm trong các lĩnh vực văn hóa, xã hội, cũng như môi trường để mọi người có thể giao lưu kết bạn với nhau, trao đổi kinh nghiệm, những thông tin kiến thức mới bổ ích liên quan đến các lĩnh vực trên của đời sống xã hội hiện nay

b. Các tính năng : “www. truyenhinhtructuyenvietnam.vn và  www.truyenhinhtructuyenvietnam.com đem đến cho người dùng như sau:

- Cung cấp dịch vụ cho cộng đồng sử dụng mạng khả năng tương tác, chia sẻ, lưu trữ và trao đổi với nhau về các vấn đề liên quan đến các lĩnh văn hóa, xã hội.

- Dịch vụ trò chuyện trực tuyến, chia sẻ âm thanh, hình ảnh về các lĩnh vực văn hóa, xã hội.

c. www. truyenhinhtructuyenvietnam.vn/ www.truyenhinhtructuyenvietnam.com cung cấp nền tảng để bên thứ 3 chủ động sản xuất nội dung cung cấp tới Người sử dụng. Bên thứ 3 phải tuân thủ các điều kiện, quy định trong Thỏa thuận này và Thỏa thuận hợp tác hai bên.

d. www. truyenhinhtructuyenvietnam.vn/ www.truyenhinhtructuyenvietnam.com cho phép người dùng truy cập và sử dụng dịch vụtrên website hoặc/và trên các ứng dụng phát triển trong tương lai.

2. Chấp nhận điều khoản sử dụng và sửa đổi

a. Để truy cập và thưởng thức, sử dụng dịch vụ trên www. truyenhinhtructuyenvietnam.vn/ www.truyenhinhtructuyenvietnam.com, Người sử dụng phải đồng ý và tuân theo các điều khoản được quy định tại Thỏa thuận này và quy định, quy chế mà liên kết, tích hợp bao gồm.

b. Khi truy cập, sử dụngwww. truyenhinhtructuyenvietnam.vn/ www.truyenhinhtructuyenvietnam.com bằng bất cứ phương tiện (máy tính, tivi thiết bị kết nối internet,…) hoặc sử dụng ứng dụng www. truyenhinhtructuyenvietnam.vn/ www.truyenhinhtructuyenvietnam.com thì Người sử dụng cũng phải tuân theo Quy chế này.

c. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng của Người sử dụng, www. truyenhinhtructuyenvietnam.vn/ www.truyenhinhtructuyenvietnam.com không ngừng hoàn thiện và phát triển, vì vậy các điều khoản quy định tại Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội trực tuyến, Quy chế có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, trước khi chính thức thay đổi nội dung, thông báo sẽ được đăng trong vòng một tháng để tất cả Người sử dụng có thể hiểu rõ về nội dung thay đổi này

II. NỘI DUNG THỎA THUẬN CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ MẠNG XÃ HỘI TRÊN WEBSITE: WWW. TRUYENHINHTRUCTUYENVIETNAM.VN/ WWW.TRUYENHINHTRUCTUYENVIETNAM.COM

1. Các nội dung cấm trao đổi, chia sẻ trên mạng xã hội:

- www. truyenhinhtructuyenvietnam.vn/ www.truyenhinhtructuyenvietnam.com nghiêm cấm tuyệt đối người sử dụng chia sẻ, đăng tải, bàn luận hay có bất cứ hành vi nào nhằm mục đích:

            + Chống lại Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, chủng tộc, tôn giáo;

            + Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;

            + Tuyệt đối không bàn luận, đăng tải các nội dung về các vấn đề không liên quan tới nội dung trang web, trái quy định pháp luật và đạo đức xã hội;

            + Thực hiện các mục đích liên quan đến chính trị.

- Người sử dụng lợi dụng việc sử dụng www. truyenhinhtructuyenvietnam.vn/ www.truyenhinhtructuyenvietnam.com nhằm tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, văn hóa, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định bằng bất cứ hình thức nào trên www. truyenhinhtructuyenvietnam.vn/ www.truyenhinhtructuyenvietnam.com;

- Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hoá,dịch vụ bị cấm hoặc truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm trên trang mạng;

- Thực hiện các hành vi mang tính chất thương mại trên trang mạng mà không được sự đồng ý của www. truyenhinhtructuyenvietnam.vn/ www.truyenhinhtructuyenvietnam.com;

- Khi giao tiếp với người dùng khác, người sử dụng quấy rối, chửi bới, làm phiền hay có bất kỳ hành vi nào xâm phạm đến lợi ích, đến bí mật thông tin, đến không gian riêng của người sử dụng khác, cũng như xâm phạm đến www. truyenhinhtructuyenvietnam.vn/ www.truyenhinhtructuyenvietnam.com;

- Người sử dụng có quyền sử dụng đối với hình ảnh của mình. Khi sử dụng hình ảnh của cá nhân khác, người sử dụng phải được sự đồng ý của cá nhân đó. Nghiêm cấm việc sử dụng hình ảnh của người khác mà xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh, cũng như sử dụng vào mục đích khác mà không được sự đồng ý của người có hình ảnh;

- Lợi dụng mạng xã hội www. truyenhinhtructuyenvietnam.vn/ www.truyenhinhtructuyenvietnam.com để thu thập thông tin của người sử dụng, công bố thông tin, tư liệu về đời tư của người sử dụng khác;

- Đăng ký thành viên theo tên của danh nhân, tên các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tên của cá nhân, tổ chức tội phạm, phản động, khủng bố hoặc tài khoản có ý nghĩa không lành mạnh, trái với thuần phong mỹ tục;

- Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, nhạo báng, xúc phạm uy tín tới tổ chức, cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc….);

- Nghiêm cấm quảng bá bất kỳ sản phẩm nào dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn việc gửi, truyền bất kỳ thông điệp nào mang tính quảng cáo, mời gọi, thư dây truyền, cơ hội đầu tư trênwww. truyenhinhtructuyenvietnam.vn/ www.truyenhinhtructuyenvietnam.com mà không được sự đồng ý bằng văn bản của www. truyenhinhtructuyenvietnam.vn/ www.truyenhinhtructuyenvietnam.com;

- Lợi dụng www. truyenhinhtructuyenvietnam.vn/ www.truyenhinhtructuyenvietnam.com để tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật;

- Cản trở trái pháp luật, gây rối, phá hoại hệ thống máy chủ; Cản trở việc truy cập thông tin và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên trang mạng;

- Sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã của các tổ chức, cá nhân, thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet;

- Trực tiếp hoặc gián tiếp sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm, trang web internet, dịch vụ dựa trên web, hoặc các phương tiện khác để gỡ bỏ, thay đổi, bỏ qua, lẩn tránh, cản trở, hoặc phá hoại bất kỳ bản quyền, thương hiệu, hoặc các dấu hiệu về quyền sở hữu khác được đánh dấu trên Nội dung (như logo) hoặc bất kỳ hệ thống kiểm soát dữ liệu, thiết bị, biện pháp bảo vệ nội dung khác cũng như các biện pháp hạn chế truy cập từ các vùng địa lý khác nhau;

- Trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua bất kỳ thiết bị, phần mềm, trang web internet, dịch vụ dựa trên web, hoặc các phương tiện khác để sao chép, tải về, chụp lại, sản xuất lại, nhân bản, lưu trữ, phân phối, tải lên, xuất bản, sửa đổi, dịch thuật, phát sóng, trình chiếu, hiển thị, bán, truyền tải hoặc truyền lại nội dung;

- Tạo ra, tái tạo, phân phối hay quảng cáo một chi tiết của bất kỳ nội dung mà không có sự đồng ý của doanh nghiệp. Người sử dụng không được phép xây dựng mô hình kinh doanh sử dụng các Nội dung cho dù là có hoặc không vì lợi nhuận. Nội dung được đề cập tại trang mạng bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ văn bản, đồ họa, hình ảnh, bố trí, giao diện, biểu tượng, hình ảnh, tài liệu âm thanh và video, và ảnh tĩnh. Ngoài ra, chúng tôi nghiêm cấm việc tạo ra các sản phẩm phát sinh hoặc vật liệu có nguồn gốc từ hoặc dựa trên bất kì Nội dung nào bao gồm dựng phim, làm video tương tự, hình nền, chủ đề máy tính, thiệp chúc mừng, và hàng hóa;

- Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật trênwww. truyenhinhtructuyenvietnam.vn/ www.truyenhinhtructuyenvietnam.com xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân;

- Tạo đường dẫn trái tới tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Tạo, cài đặt, phát tán các phần mềm độc hại, vi rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet;

- Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống www. truyenhinhtructuyenvietnam.vn/ www.truyenhinhtructuyenvietnam.com;

- Không được có bất kỳ hành vi nào nhằm đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép hoặc gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ của doanh nghiệp.

2. Quy định của www. truyenhinhtructuyenvietnam.vn/ www.truyenhinhtructuyenvietnam.com về các nội dung đăng tải, trao đổi, chia sẻ:

-  Bài viết nên sử dụng tiếng Việt có dấu. Tránh gửi các bài viết sai chính tả hoặc dùng ngôn ngữ chat, những bài viết này sẽ được nhắc nhở và biên tập lại. Hãy giữ cho tiếng Việt của chúng ta được trong sáng.

-  Đối với những bài viết bằng tiếng nước ngoài, thành viên phải tự chịu trách nhiệm toàn bộ về nội dung bài viết.

-  Bài viết phải có nội dung liên quan đến chủ đề, không đưa thông tin thiếu tính xác thực, gây hiểu lẩm.

-  Bài viết không được sử dụng từ ngữ thô tục, mất văn hoá, xúc phạm, vu khống thành viên khác.

-  Khi bài viết cần đưa hình ảnh thì hình ảnh đó có dung lượng không quá 1MB.

-  Không được đưa các hình ảnh bạo lực, đồi trụy, ghê rợn, có tính chất không lành mạnh, không phù hợp với truyền thống văn hóa Việt Nam.

-  Nghiêm cấm việc đưa những thông tin bất hợp pháp sau đây:

+Các thông tin có nội dung ảnh hưởng đến an ninh quốc gia: xuyên tạc và tuyên truyền chống đối các chủ trương chính sách của Ðảng và nhà nước, phá hoại khối đoàn kết toàn dân, các thông tin về chính trị nhạy cảm, quốc phòng, phản gián,...

+ Các thông tin có nội dung kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù các dân tộc và nhân dân các nước, truyền bá tư tưởng phản động,...

+ Các thông tin hoặc từ ngữ trái với thuần phong mỹ tục như khiêu dâm, đồi trụy, tệ nạn xã hội nghiện hút...

+ Các thông tin nhằm bôi nhọ, gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của các tổ chức và cá nhân.

+ Các thông tin có nội dung ảnh hưởng đến an ninh kinh tế: lừa đảo, bí mật kinh tế,...

+ Các thông tin ảnh hưởng đến an toàn thông tin như virus, ăn cắp, phá hoại cơ sở dữ liệu,...

+Các thông tin có ảnh hưởng xấu đối với văn hoá xã hội như xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành quả cách mạng, xúc phạm vĩ nhân và anh hùng dân tộc, xúc phạm uy tín tổ chức, trái với bản sắc văn hoá dân tộc, phao tin đồn nhảm,...

+ Các thông tin ảnh hưởng đến tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân.

Khi gặp các nội dung này, Ban quản trị www. truyenhinhtructuyenvietnam.vn/ www.truyenhinhtructuyenvietnam.com có toàn quyền và ngay lập tức mà không cần báo trước thực hiện việc xoá bỏ nội dung và có thể có các biện pháp đi kèm như cảnh cáo, khoá tài khoản tạm thời hoặc vĩnh viễn hoặc chuyển hồ sơ vi phạm đến các cơ quan chức năng xử lý theo pháp luật trong trường hợp cần thiết.

-  Các thành viên phải tự chịu toàn bộ trách nhiệm về những nội dung do chính mình đưa lên www. truyenhinhtructuyenvietnam.vn/ www.truyenhinhtructuyenvietnam.com. Bạn được phép gửi các bài viết, tin tức sưu tầm từ các nơi khác nhưng phải ghi rõ xuất xứ, nguồn gốc. Bạn đồng ý trả mọi bồi thường cũng như chi phí khác cho người có liên quan trong trường hợp có tranh chấp theo quy định của pháp luật hiện hành.

-  Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ nội dung nào do thành viên đăng tải trên www. truyenhinhtructuyenvietnam.vn/ www.truyenhinhtructuyenvietnam.com. Thành viên khi gửi nội dung lên hệ thống đồng nghĩa là chấp nhận cho Ban quản trị toàn quyền sử dụng, chỉnh sửa, tái xử lý, phân phối nội dung đó trong nội bộ mạng www. truyenhinhtructuyenvietnam.vn/ www.truyenhinhtructuyenvietnam.com

-  Các nội dung trên www. truyenhinhtructuyenvietnam.vn/ www.truyenhinhtructuyenvietnam.com, ngoại trừ các nội dung do thành viên cung cấp, bao gồm text, phần mềm, script, ảnh, âm thanh, âm nhạc, video và các nội dung khác, thương hiệu và logo đều thuộc sở hữu của www. truyenhinhtructuyenvietnam.vn/ www.truyenhinhtructuyenvietnam.com và được bảo đảm của pháp luật về sở hữu trí tuệ trong nước và quốc tế. Bạn phải cam kết không sử dụng, copy hay phân phối một phần nội dung này cũng như nội dung của các thành viên cung cấp vào mục đích thương mại khi chưa được sự cho phép.

3. Quy định đăng ký thành viên và các thông tin cá nhân

3.1. Trong quá trình thực hiện việc đăng ký, chúng tôi yêu cầu tất cả các thành viên cung cấp đầy đủ, trung thực và chính xác những thông tin cá nhân (họ, tên, ngày sinh, địa chỉ email, nơi sống, giới tính,…). Đặc biệt, nhằm giúp cho bạn dễ dàng tìm thấy bạn bè cũng như bạn bè dễ dàng tìm thấy bạn, chúng tôi yêu cầu các thành viên ghi rõ họ tên đầy đủ, tránh dùng những ký tự lạ. Trong quá trình sử dụng, nếu thông tin có thay đổi, thành viên được khuyến cáo cập nhật thông tin của mình sớm nhất có thể.

3.2. Thành viên mới đăng ký không được sử dụng tên đăng nhập (username) gây trùng lặp với username đã có, cố tình gây ra sự nhầm lẫn. Không được đặt username theo tên của danh nhân, tên của các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tên của kẻ xấu (được hiểu như: trùm khủng bố, phát xít, tội phạm,...). Không được đặt username có ý nghĩa không lành mạnh, không trong sáng, dễ gây hiểu lầm. Tên Username đã đăng ký rồi sẽ không được thay đổi, do đó các bạn cần chọn lựa thật kỹ trước khi đăng ký làm thành viên của www. truyenhinhtructuyenvietnam.vn/ www.truyenhinhtructuyenvietnam.com. Không được sử dụng email của người khác (hoặc email giả) để đăng ký.

3.3. Thành viên không được sử dụng biểu tượng (avatar) là các hình ảnh có nội dung không lành mạnh, ghê rợn, bạo lực, sexy, vi phạm thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Không được sử dụng ảnh cá nhân của người khác làm avatar của mình.

3.4. Ban Quản trị www. truyenhinhtructuyenvietnam.vn/ www.truyenhinhtructuyenvietnam.com  không chịu trách nhiệm về nội dung các e-mail được gửi thông qua hệ thống e-mail của www. truyenhinhtructuyenvietnam.vn/ www.truyenhinhtructuyenvietnam.com

4. Quy định về hành vi ứng xử của các thành viên của www. truyenhinhtructuyenvietnam.vn/ www.truyenhinhtructuyenvietnam.com

Nhằm đảm bảo www. truyenhinhtructuyenvietnam.vn/ www.truyenhinhtructuyenvietnam.com là một sân chơi văn hóa và hợp pháp, yêu cầu tất cả các thành viên cần tuân thủ những quy định sau:

- Không đề xướng và tham gia bàn luận các vấn đề liên quan đến những nội dung được đề cập trong mục II.1.

-  Có thái độ đúng mực, tôn trọng lẫn nhau trong quá trình trao đổi và tranh luận.

 -  Không sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa, khiêu dâm, đe dọa, lăng nhục các thành viên khác cũng như làm ảnh hưởng đến uy tín chung của cộng đồng, gây mất đoàn kết trong diễn đàn.

 - Không gửi thư, cung cấp hoặc truyền tải các tài liệu quảng cáo, khuyến mại, thư rác, thư gửi hàng loạt và các thông tin khác mà các thành viên sử dụng hệ thống không mong muốn, không cho phép hoặc không theo chủ đề đang thảo luận.

 -  Không phát tán virus, trojan, spyware, mã độc hoặc các chương trình gây cản trở hoặc ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của www. truyenhinhtructuyenvietnam.vn/ www.truyenhinhtructuyenvietnam.com, phần cứng, phần mềm máy tính hoặc các thiết bị viễn thông của người sử dụng.

 -  Bạn không được thu thập các thông tin cá nhân của các thành viên www. truyenhinhtructuyenvietnam.vn/ www.truyenhinhtructuyenvietnam.com cũng như không dùng các hệ thống liên lạc (tin nhắn, lời nhắn, email, chatroom) của www. truyenhinhtructuyenvietnam.vn/ www.truyenhinhtructuyenvietnam.com để thực hiện mục đích chào hàng thương mại.

-  Những thành viên nào bị nhiều người khiếu nại là có ý đồ gây rối, phá hoại hoặc không tuân thủ nội quy nhiều lần sẽ bị khóa hoặc xóa tài khoản tham gia hệ thống mà không cần báo trước.

5. Quyền, trách nhiệm của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội:

51 Trách nhiệm của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội:

- Sử dụng dịch vụ mạng xã hộitheo chất lượng và các nội dung của bản thỏa thuận;

- Bồi thường thiệt hại trực tiếp do lỗi của mình gây ra cho doanh nghiệp mạng xã hội nếu gây thiệt hại;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin truyền, đưa, lưu trữ trênmạng xã hội;

- Không được sử dụng mạng xã hội của doanh nghiệp mạng xã hội để kinh doanh dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội;

- Tuân thủ thời gian hoạt động của điểm truy nhập Internet công cộng, nội quy, quy chế và thời gian hoạt động của mạng xã hội;

- Không được kinh doanh lại các dịch vụ Internet dưới bất kỳ hình thức nào.

- Tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn thông tin, an ninh thông tin và các quy định khác có liên quan theo quy định của pháp luật và thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội;

- Tuân thủ quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội.

- Chịu trách nhiệm về nội dung thông tin do mình lưu trữ, cung cấp, truyền đưa trên mạng xã hội, phát tán thông tin qua đường liên kết trực tiếp do mình thiết lập.

5.2 Quyền của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội:

- Lựa chọn doanh nghiệp mạng xã hội để sử dụng dịch vụ mạng xã hội;

- Yêu cầu doanh nghiệp mạng xã hội cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến việc sử dụng dịch vụ mạng xã hội;

- Từ chối sử dụng một phần hoặc toàn bộ dịch vụ mạng xã hội;

- Được bảo đảm bí mật thông tin riêng. Những thông tin mà người sử dụng cung cấp, www. truyenhinhtructuyenvietnam.vn/ www.truyenhinhtructuyenvietnam.com sẽ chỉ sử dụng để kiểm soát hoạt động trên website, sẽ không cung cấp cho bất kỳ bên thứ 3 nào khác khi chưa có sự đồng ý của người sử dụng, trừ trường hợp có sự yêu cầu từ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

- Khiếu nại về chất lượng dịch vụ; được bồi thường thiệt hại trực tiếp do lỗi của doanh nghiệp mạng xã hội;

- Được sử dụng các dịch vụ trên mạng xã hội trừ các dịch vụ bị cấm theo quy định của pháp luật;

6. Quyền, trách nhiệm của doanh nghiệp thiết lập mạng xã hội:

6.1 Trách nhiệm của doanh nghiệp thiết lập mạng xã hội:

- Cung cấp dịch vụ mạng xã hội cho công cộng trừ các dịch vụ bị cấm theo quy định của pháp luật;

- Công khai thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội;

- Có biện pháp bảo vệ bí mật thông tin riêng, thông tin cá nhân của người sử dụng; thông báo cho người sử dụng về quyền, trách nhiệm và các rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên mạng;

- Bảo đảm quyền quyết định của người sử dụng khi cho phép thông tin cá nhân của mình được cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác;

- Không được chủ động cung cấp thông tin công cộng có nội dung vi phạm quy định của pháp luật;

- Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để loại bỏ hoặc ngăn chặn thông tin có nội dung vi phạm khi có yêu cầu;

- Cung cấp thông tin cá nhân và thông tin riêng của người sử dụng có liên quan đến hoạt động khủng bố, tội phạm, vi phạm pháp luật khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

- Có 01 hệ thống máy chủ đặt tại Việt đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và giải quyết khiếu nại của khách hàng đối với việc cung cấp dịch vụ theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Thực hiện việc đăng ký, lưu trữ và quản lý thông tin cá nhân của người thiết lập trang thông tin điện tử cá nhân và người cung cấp thông tin khác trên mạng xã hội theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Bảo đảm chỉ những người đã cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân theo quy định mới được thiết lập trang thông tin điện tử cá nhân hoặc cung cấp thông tin trên mạng xã hội;

6.2 Quyền của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội:

- Trong quá trình sử dụng dịch vụ, nếu người sử dụng vi phạm bất cứ điều khoản nào trong Thỏa thuận cung cấp dịch vụ mạng xã hội này, chúng tôi có toàn quyền chấm dứt, xóa bỏ tài khoản của người sử dụng mà không cần sự đồng ý của người sử dụng và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với người sử dụng;

- Mọi vi phạm của chủ tài khoản trong quá trình sử dụng dịch vụ www. truyenhinhtructuyenvietnam.vn/ www.truyenhinhtructuyenvietnam.com , chúng tôi có quyền tước bỏ mọi quyền lợi của chủ tài khoản đối với việc sử dụng dịch vụ cũng như sẽ đề nghị cơ quan chức năng truy tố Người sử dụng trước pháp luật nếu cần thiết;

- Khi phát hiện những vi phạm như sử dụng hacks, truyền bá nội dung cấm hoặc những lỗi khác, www. truyenhinhtructuyenvietnam.vn/ www.truyenhinhtructuyenvietnam.com có quyền sử dụng những thông tin mà Người sử dụng cung cấp khi đăng ký tài khoản để chuyển cho Cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật;

- Khi phát hiện những vi phạm về nội dung cấm đăng tải được quy định tại Thỏa thuận này, www. truyenhinhtructuyenvietnam.vn/ www.truyenhinhtructuyenvietnam.com có quyền tắt ngay lập tức các nội dung đang được phát sóng, đăng tải bởi Người sử dụng và/hoặc cảnh cáo, khóa, tạm dừng chat của Người sử dụng vi phạm. Trong trường hợp nhận được tố cáo của Người sử dụng khác, www. truyenhinhtructuyenvietnam.vn/ www.truyenhinhtructuyenvietnam.comsẽ tiến hành giám sát kiểm tra và log data cùng những chứng cứ liên quan, nếu phát hiện vi phạm www. truyenhinhtructuyenvietnam.vn/ www.truyenhinhtructuyenvietnam.comcó quyền tắt ngay lập tức các nội dung đang được đăng tải bởi Người sử dụng và/hoặc cảnh cáo, khóa, tạm dừng chat của Người sử dụng vi phạm. Chúng tôi (www. truyenhinhtructuyenvietnam.vn/ www.truyenhinhtructuyenvietnam.com) có toàn quyền quyết định các hình thức xử lý đối với các trường hợp vi phạm. Tuy vào tính chất sự việc, mức độ ảnh hưởng và nghiêm trọng, chúng tôi sẽ đưa ra hình thức xử lý phù hợp. Quyết định của www. truyenhinhtructuyenvietnam.vn/ www.truyenhinhtructuyenvietnam.com là quyết định cuối cùng và người dùng đồng ý chấp hành;

7. Cơ chế xử lý đối với thành viên vi phạm thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội:

- Người sử dụng vi phạm thỏa thuận cung cấp và sử dụng mạng xã hội thì tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt tương ứng;

  • Nhắc nhở, cảnh cáo: Đối với hành vi vi phạm quy định của www. truyenhinhtructuyenvietnam.vn/ www.truyenhinhtructuyenvietnam.comvề thể thức, vị trí, chủ đề của bài viết; nội dung rác, nội dung quảng cáo, nội dung ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân, tổ chức khác hoặc có hành vi khác xâm phạm quyền và lợi ích của www. truyenhinhtructuyenvietnam.vn/ www.truyenhinhtructuyenvietnam.com: Ban Quản trị có quyền xoá, chuyển chuyên mục, lọc bỏ nội dung quảng cáo, thay từ ngữ không phù hợp, tạm ngừng hiển thị chờ kiểm duyệt tùy theo mức độ vi phạm. Đồng thời, Thành Viên đó sẽ bị nhắc nhở, cảnh cáo (vi phạm lần đầu) hoặc bị áp dụng hình thức khóa tài khoản tạm thời (07 ngày) hoặc khóa tài khoản vĩnh viễn (vi phạm lần thứ ba);
  • Khóa tài khoản tạm thời: Ban Quản trị đảm bảo sự kiểm duyệt bài mới, ẩn các bài không phù hợp hay tạm thời khoá nick các Thành Viên spam các tin tức quảng cáo, nhằm mục đích đảm bảo chất lượng cho diễn đàn và để không ảnh hưởng tới hoạt động của các Thành Viên khác;
  • Khóa tài khoản vĩnh viễn: Đối với hành vi vi phạm quy định pháp luật về nội dung cấm đăng tải, chia sẻ, trao đổi trên mạng xã hội: Ban Quản trị www. truyenhinhtructuyenvietnam.vn/ www.truyenhinhtructuyenvietnam.comcó quyền khóa, xóa ngay lập tức bài đăng mà không cần thông báo. Đồng thời, Thành Viên đó sẽ bị nhắc nhở, cảnh cáo (vi phạm lần đầu) hoặc bị áp dụng hình thức khóa tài khoản tạm thời (07 ngày hoặc 15 ngày) hoặc khóa tài khoản vĩnh viễn (vi phạm lần thứ hai hoặc lần thứ ba);

- Trường hợp hành vi vi phạm của Người sử dụng chưa được quy định trong thỏa thuận này thì tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm,www. truyenhinhtructuyenvietnam.vn/ www.truyenhinhtructuyenvietnam.com sẽ đơn phương, toàn quyền quyết định mức xử phạt hợp lý;

- Hình thức xử phạt khóa tài khoản có thời hạn hoặc vĩnh viễn;

- Các hình thức xử phạt:

  • Hình thức xử phạt 1: Khóa tài khoản 7 ngày
  • Hình thức xử phạt 2: Khóa tài khoản 15 ngày
  • Hình thức xử phạt 3: Khóa tài khoản vĩnh viễn.

Hình thức xử phạt 3, khóa vĩnh viễn được áp dụng bao gồm nhưng không giới hạn đối với các hành vi sau:

1. Người sử dụng có hành vi lợi dụng www. truyenhinhtructuyenvietnam.vn/ www.truyenhinhtructuyenvietnam.com nhằm chống phá nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Hành vi này bao gồm nhưng không giới hạn việc người dùng đặt tên thành viên cá nhân trong phòng cộng đồng trùng tên với các vĩ nhân, các vị anh hùng của dân tộc, các vị lãnh đạo của đảng và nhà nước, hoặc người dùng có sử dụng hình ảnh, video, phát ngôn, chát… có chứa thông tin bàn luận về vấn đề văn hóa hoặc tiết lộ bí mật nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

2. Thông tin, hình ảnh, video khiêu dâm: Người sử dụng đăng tải hình ảnh, âm thanh, video khiêu dâm, chat sex hoặc đăng tải thông tin về địa chỉ phòng chát sex trực tiếp, video khiêu dâm, tuyên truyền các có nội dung khiêu dâm;

3. Thông tin cá cược, cờ bạc: lợi dụng www. truyenhinhtructuyenvietnam.vn/ www.truyenhinhtructuyenvietnam.com người dùng đăng tải nội dung thông tin, hình ảnh, âm thanh, video chứa thông tin để tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật;

4. Lan truyền thông tin lừa đảo: Sử dụng văn bản, hình ảnh, âm thanh hoặc video có chứa thông tin lừa đảo: giả làm chính thức hoặc các tổ chức, cá nhân; gian lận, lừa đảo tài sản của người khác;

5. Phá hoại hệ thống mạng xã hội www. truyenhinhtructuyenvietnam.vn/ www.truyenhinhtructuyenvietnam.com: Thành viên lợi dụng việc sử dụng dịch vụ để xâm nhập vào hệ thống máy chủ nhằm phá hoại dịch vụ hoặc cản trở việc truy cập thông tin. Thành viên sử dụng công cụ kỹ thuật nhằm tăng điểm hoạt động, vật phẩm hoặc nhằm treo máy, spam chat;

6. Sử dụng phòng cộng đồng để lôi kéo tổ chức hội họp thực tế ở bên ngoài thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Hình thức xử phạt 2, khóa tài khoản 15 ngày theo khoản 1 điều này được áp dụng bao gồm nhưng không giới hạn đối với các hành vi sau:

1.Hành vi giao tiếp: Chát khiêu dâm ở mức độ nhẹ, spam chat, kích động các thành viên khác đến các kênh khác của www. truyenhinhtructuyenvietnam.vn/ www.truyenhinhtructuyenvietnam.com để gây rối hoặc tuyên truyền những thông tin vi phạm.

2. Đăng tải video, âm thanh, hình ảnh có tính chất khiêu dâm, dung tục, khiêu gợi;

3. Xâm phạm riêng tư: Sử dụng hình ảnh cá nhân của người khác, công khai những tư liệu cá nhân và những thông tin của khác như danh tính, địa chỉ, số điện thoại mà chưa được sự đồng ý và tiến hành gọi điện quấy nhiễu hoặc khích động người khác quấy nhiễu;

4. Công kích người khác: Sử dụng hình ảnh, thông tin, âm thanh hoặc video, xúc phạm, đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, nhạo bang, xúc phạm uy tín tới tổ chức, cá nhân;

5. Vi phạm bản quyền: Ăn cắp các nội dung trên các kênh, sao chép hoặc trích dẫn mà không được phép sử dụng bản quyền của người khác.

Hình thức xử phạt 1, khóa tài khoản 7 ngày theo khoản 1 điều này được áp dụng bao gồm nhưng không giới hạn đối với các hành vi sau:

1. Công kích, xuyên tạc, xúc phạm nhân phẩm các thành viên khác;

2. Lôi kéo cộng đồng thành viên tham gia Phòng cộng đồng có chủ đích bằng các câu view sai phạm, vi phạm văn hóa đạo đức;

7. Cảnh báo cho người sử dụng các rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên mạng:

- Việc chia sẻ các thông tin, hình ảnh…trên www. truyenhinhtructuyenvietnam.vn/ www.truyenhinhtructuyenvietnam.com hoàn toàn có thể gặp phải các rủi ro, nguy hiểm (Các rủi ro này có thể là mất dữ liệu thông tin, bị sao lưu thông tin bởi các thành viên khác, ….). Người sử dụng hoàn toàn chịu trách nhiệm về những rủi ro đó khi chia sẻ các thông tin, hình ảnh,..này.

- Người dùng khi cung cấp thông tin trên môi trường mạng internet nói chung và trên trang www. truyenhinhtructuyenvietnam.vn/ www.truyenhinhtructuyenvietnam.com nói riêng cần thận trọng với thông tin mình cung cấp (thông tin về tên, tuồi, địa chỉ, chứng minh thư nhân dân, số thẻ tín dụng, …) vì các thông tin này rất có thể bị lợi dụng như lấy cắp, dùng thông tin cá nhân của người dùng với mục đích khác, …

- www. truyenhinhtructuyenvietnam.vn/ www.truyenhinhtructuyenvietnam.com sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho những thiệt hại, những hậu quả nảy sinh trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên từ việc truy cập hay ngoài việc truy cập được tới Ứng dụng hoặc website này hoặc các trang liên kết.www. truyenhinhtructuyenvietnam.vn/ www.truyenhinhtructuyenvietnam.comvà các tổ chức liên quan không phải chịu trách nhiệm đối với các yêu cầu bồi thường, bao gồm các khoản lệ phí pháp lý hợp lý, của bất kỳ bên thứ ba nào do hoặc phát sinh từ việc Người sử dụng sử dụng dịch vụ, từ nội dung mà Người sử dụng gửi, đăng, truyền tải hoặc cung cấp trên Ứng dụng hoặc website, việc Người sử dụng vi phạm, việc Người sử dụng vi phạm bất kỳ quyền của bất kỳ người nào khác, hoặc việc Người sử dụng vi phạm luật pháp hiện hành;

- Chúng tôi có quyền đơn phương xóa, ngừng hoặc hạn chế việc sử dụng các nội dung do thành viên đăng tải vi phạm các điều khoản  hoặc trái với các quy định củawww. truyenhinhtructuyenvietnam.vn/ www.truyenhinhtructuyenvietnam.comNgười sử dụng đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý về những thông tin do thành viên đăng tải, bao gồm nhưng không giới hạn đối với tính xác thực của thông tin cũng như chúng tôi không kiểm soát cách hành xử trong cũng như ngoài Ứng dụng hoặc website của thành viên;

- Trên website củawww. truyenhinhtructuyenvietnam.vn/ www.truyenhinhtructuyenvietnam.com xuất hiện link website, hoặc biểu tượng website khác, những website này không thuộc kiểm soát hoặc sở hữu của www. truyenhinhtructuyenvietnam.vn/ www.truyenhinhtructuyenvietnam.com. Việc truy cập tới các trang khác này hoàn toàn có thể gặp rủi ro, nguy hiểm.Người sử dụng hoàn toàn chịu trách nhiệm rủi ro khi sử dụng website liên kết này.www. truyenhinhtructuyenvietnam.vn/ www.truyenhinhtructuyenvietnam.com sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kì website hoặc điểm đến nào ngoài trang www. truyenhinhtructuyenvietnam.vn/ www.truyenhinhtructuyenvietnam.com;

- www. truyenhinhtructuyenvietnam.vn/ www.truyenhinhtructuyenvietnam.com mong muốn trở thành sân chơi trực tuyến bổ ích, công bằng và hợp pháp. Vì vậy, nếu Người sử dụng phát hiện bất cứ hành vi hoặc nội dung nào vi phạm các thỏa thuận trên, vui lòng thông báo cho chúng tôi qua link Báo vi phạm hoặc gửi email về bộ phận kỹ thuật nghiệp vụ của chúng tôi;

- Nếu có khiếu nại về nội dung bị xem là vi phạm, vui lòng gửi email giải trình cho admin hoặc gọi tới tổng đài hoặc gọi trực tiếp cho người chịu trách nhiệm chính nội dung thông tin;

- Các quy định này cùng với Quy định quyền riêng tư được coi là toàn bộ thỏa thuận giữa Người sử dụng vàwww. truyenhinhtructuyenvietnam.vn/ www.truyenhinhtructuyenvietnam.com về việc Người sử dụng sử dụng dịch vụ do www. truyenhinhtructuyenvietnam.vn/ www.truyenhinhtructuyenvietnam.com cung cấp. Việc www. truyenhinhtructuyenvietnam.vn/ www.truyenhinhtructuyenvietnam.com không thể thực hiện hoặc thi hành bất kỳ quyền hạn hoặc điều khoản nào được quy định sẽ không được coi là từ bỏ cũng như không chịu trách nhiệm pháp lý đối với quyền hoặc điều khoản đó tại bất kỳ thời điểm nào sau đó.

8. Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp giữa các thành viên mạng xã hội với tổ chức, doanh nghiệp thiết lập mạng xã hội hoặc với tổ chức, cá nhân khác:

www. truyenhinhtructuyenvietnam.vn/ www.truyenhinhtructuyenvietnam.com thiết lập một cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp nhằm tạo ra một cơ chế rõ ràng, tránh những tranh chấp có thể xảy ra, có khung và biện pháp xử lý hiệu quả. Cụ thể:

- Khi người sử dụng đăng ký tạo tài khoản và đượcwww. truyenhinhtructuyenvietnam.vn/ www.truyenhinhtructuyenvietnam.com cung cấp tài khoản để sử dụng một phần hoặc toàn bộ dịch vụ của www. truyenhinhtructuyenvietnam.vn/ www.truyenhinhtructuyenvietnam.com thì bất kỳ tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng của bạn sẽ được giải quyết theo pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ Quy chế sử dụng tài khoản www. truyenhinhtructuyenvietnam.vn/ www.truyenhinhtructuyenvietnam.com này hoặc thỏa thuận sử dụng dịch vụ khác phải được đệ trình trong vòng 03 (ba) thángkể từ ngày xảy ra viphạm. Quy trình giải quyết khiếu nại tố cáo và bồi thường được đăng tải trên website www. truyenhinhtructuyenvietnam.vn/ www.truyenhinhtructuyenvietnam.com;

- www. truyenhinhtructuyenvietnam.vn/ www.truyenhinhtructuyenvietnam.com chỉ hỗ trợ, giải quyết khiếu nại, tố cáo của bạn trong trường hợp bạn đã ghi đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin khi đăng ký tài khoản;

- Đối với tranh chấp giữa người sử dụng với nhau hoặc giữa người sử dụng với www. truyenhinhtructuyenvietnam.vn/ www.truyenhinhtructuyenvietnam.com sẽ căn cứ log hệ thống để giải quyết. Theo đó, www. truyenhinhtructuyenvietnam.vn/ www.truyenhinhtructuyenvietnam.com sẽ bảo vệ quyền lợi tối đa có thể cho người sử dụng đăng ký đầy đủ thông tin theo quy định. Quyết định của www. truyenhinhtructuyenvietnam.vn/ www.truyenhinhtructuyenvietnam.com là quyết định cuối cùng;

- Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản của thoả thuận này xung đột với các quy định của luật pháp và bị Tòa án tuyên là vô hiệu, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, và phần còn lại của thỏa thuận sử dụng vẫn giữ nguyên giá trị.

9. Công khai việc có hay không thu thập, xử lý các dữ liệu cá nhân của người sử dụng dịch vụ trong thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội:

- Khi các tài khoản được người sử dụng đăng ký, www. truyenhinhtructuyenvietnam.vn/ www.truyenhinhtructuyenvietnam.com sẽ được lưu trữ các thông tin tại hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam. Các thông tin này sẽ được www. truyenhinhtructuyenvietnam.vn/ www.truyenhinhtructuyenvietnam.comthực hiện việc bảo mật với các bên thứ ba, và chỉ công khai, cung cấp trong trường hợp cần thiết theo yêu cầu từ phía cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định về công khai thông tin của Nhà nước.

- Trường hợp người sử dụng vi phạm các thỏa thuận với www. truyenhinhtructuyenvietnam.vn/ www.truyenhinhtructuyenvietnam.com thì việc công khai thu thập, xử lý thông tin cũng sẽ được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật.

- Thông thường, chúng tôi sử dụng các thông tin Người sử dụng cung cấp chỉ để hồi đáp những câu hỏi hay thực hiện các yêu cầu của Người sử dụng. Chúng tôi cũng có thể dùng những thông tin chúng tôi tập hợp được để thông báo đến Người sử dụng những sản phẩm hoặc dịch vụ khác đang có trên www. truyenhinhtructuyenvietnam.vn/ www.truyenhinhtructuyenvietnam.com hoặc những công ty liên kết với nó hoặc để liên hệ với Người sử dụng để biết quan niệm của Người sử dụng về những sản phẩm và những dịch vụ hiện tại hoặc những sản phẩm và dịch vụ mới tiềm năng có thể được đưa ra. Thông tin cá nhân của Người sử dụng có thể bị chia sẻ với những công ty khác, nhưng chỉ khi cần thiết để đáp ứng các yêu cầu của Người sử dụng hay cho những mục đích liên quan. Chúng tôi không cung cấp các thông tin cá nhân của Người sử dụng cho bên thứ 3 để thực hiện các dịch vụ cho riêng họ khi chưa có sự đồng ý của Người sử dụng. Nhưng chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cho các cá nhân, công ty mà chúng tôi thuê để cung cấp các dịch vụ cho chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể cung cấp các thông tin khi thông tin đó được xác định có ảnh hưởng, tác động tiêu cực cho bên thứ ba, chúng tôi cũng có thể cung cấp, tiết lộ những thông tin này khi được pháp luật cho phép và trong bất cứ các trường hợp khác mà chúng tôi có sự xác định hợp lý rằng điều đó cần thiết để cung cấp dịch vụ cho các cá nhân. Dữ liệu khách hàng của www. truyenhinhtructuyenvietnam.vn/ www.truyenhinhtructuyenvietnam.com có thể được chuyển nhượng cho người kế thừa hay người được chỉ định để quản lý công ty khi công ty bị sáp nhập, bị mua lại hoặc phá sản. Chúng tôi có một khu vực để Người sử dụng có thể liên lạc với chúng tôi.Bất kỳ phản hồi nào Người sử dụng gửi đến cho chúng tôi sẽ trở thành tài sản của chúng tôi và chúng tôi có thể dùng phản hồi đó (chẳng hạn các câu chuyện thành công) cho các mục đích tiếp thị, hoặc liên hệ với Người sử dụng để có thêm thông tin. Chúng tôi chỉ tập hợp lại các thông tin cá nhân trong phạm vi phù hợp và cần thiết cho mục đích thương mại đúng đắn của chúng tôi. Và chúng tôi duy trì các biện pháp thích hợp nhằm bảo đảm tính an toàn, nguyên vẹn, độ chính xác, và tính bảo mật những thông tin mà Người sử dụng đã cung cấp. Ngoài ra, chúng tôi cũng có những biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng bên thứ ba cũng sử dụng các biện pháp bảo đảm an toàn cho các thông tin mà chúng tôi cung cấp cho họ.

10. Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân, thông tin riêng của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội:

Thông tin cá nhân, thông tin riêng của người sử dụng được thu thập, lưu trữ và bảo vệ một các nghiêm túc, chính xác và bảo mật.Các thông tin về họ tên, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại, giới tính, nơi công tác được website www. truyenhinhtructuyenvietnam.vn/ www.truyenhinhtructuyenvietnam.com thu thập chỉ nhằm mục đích cho các thành viên là bạn bè có thể tìm thấy nhau 1 cách dễ dàng và ban quản trị có thể liên lạc để xác nhận các thông tin khi các thành viên đăng ký mua thẻ hoặc gửi bài học mới.Người dùng hoàn toàn có thể chọn nút "Ẩn địa chỉ" ở mục đăng ký để không hiển thị các thông tin về địa chỉ của mình trên web hoặc chọn "Ẩn ngày sinh" để không hiển thị ngày sinh của mình trên web. Ngoài ra người dùng có thể vào trang cá nhân của mình để sửa đổi các thông tin cá nhân.

Doanh nghiệp thiết lập những phần mềm thu thập, lưu trữ thông tin riêng biệt và được thực hiện duy nhất bởi hệ thống máy chủ của doanh nghiệp và hệ thống máy chủ dự phòng.

Việc bảo mật các thông tin cá nhân, thông tin riêng của người sử dụng là tuyệt đối và sẽ không bị xuất trình cho bên thứ ba bất kỳ trừ khi có yêu cầu từ phía cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Doanh nghiệp thiết lập hệ thống bảo vệ thông tin cá nhân người sử dụng qua các hình thức:

1. Thiết lập hệ thống tường lửa ngăn ngừa các hình thức tấn công mạng;

2. Đội ngũ kỹ thuật, nhân viên của doanh nghiệp thường xuyên túc trực theo dõi toàn bộ hoạt động của trang mạng. Đảm bảo mọi cuộc tấn công từ các phía đều được phát hiện kịp thời và thực hiện biện pháp ngăn chặn.

3. Các thông tin cá nhân, thông tin riêng của người sử dụng sẽ được lưu trữ theo các bước và thực hiện bảo mật nghiêm ngặt theo các quy định của pháp luật và quy chế hoạt động của mạng xã hội.

 

III. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

 

- Chúng tôi khẳng định, việc đăng tải nội dung, chia sẻ các thông tin trên www. truyenhinhtructuyenvietnam.vn/ www.truyenhinhtructuyenvietnam.com hoàn toàn xuất phát từ ý chí và quan điểm cá nhân của người sử dụng. Chúng tôi tạo môi trường cho Người sử dụng giao lưu, chia sẻ thông tin mà không tham gia vào quá trình đăng tải thông tin của Người sử dụng cũng như không chịu trách nhiệm với bất cứ thông tin không đúng hoặc không chính xác nào trong các nội dung được đăng tải bởi Người sử dụng. Chúng tôi cố gắng tạo ra một cơ chế chia sẻ thân thiện và hữu ích cho tất cả cộng đồng.Vì thế, hãy chắc chắn rằng Người sử dụng đã đọc, hiểu, đồng ý, chấp nhận các quy định của chúng tôi trước khi sử dụng bất kỳ dịch vụ nào trên www. truyenhinhtructuyenvietnam.vn/ www.truyenhinhtructuyenvietnam.com.

- Nếu Người sử dụng muốn chúng tôi thông báo cho Người sử dụng về bất kỳ sự thay đổi nào của Bản quy định sử dụng này trong tương lai, xin vui lòng truy cập website của chúng tôi.Chúng tôi khuyến cáo Người sử dụng nên cập nhật các quy định này cho mỗi lần vào truy cập và sử dụng các dịch vụ trênwww. truyenhinhtructuyenvietnam.vn/ www.truyenhinhtructuyenvietnam.com.

- Công ty cổ phần truyền hình trực tuyến Việt Nam STV là  chủ sở hữu của www. truyenhinhtructuyenvietnam.vn/ www.truyenhinhtructuyenvietnam.com cam đoan những thông tin nêu trên là đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác của thông tin.

Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội trực tuyến này được Công ty cổ phần truyền hình trực tuyến Việt Nam STV  ban hành và có giá trị ràng buộc với người sử dụng kể từ thời điểm người sử dụng đồng ý và hoàn thành việc đăng ký tài khoản

Nếu có bất kỳ sự thay đổi nào về nội dung Thỏa thuận này, Công ty cổ phần truyền hình trực tuyến Việt Nam STV  sẽ thông báo cho người sử dụng về những thay đổi này ít nhất 10 ngày trước khi chính thức thay đổi.

Tất cả các nhân viên công ty, nhân viên mạng xã hội và toàn bộ thành viên người sử dụng dịch vụ mạng xã hội có trách nhiệm hiểu, tuân thủ chặt chẽ các nội dung của bản thỏa thuận này.
 

Tổng Giám đốc

 

 

NGUYỄN LÊ HẢI THANH
 

Đang tải bình luận,....

Hoa hậu - Đại sứ Ngôi sao tài năng Việt Nam Amber Hạnh nhận bảo trợ cho tài năng nhí Trần Châu Kim Anh

Thứ 2 | 16/03/2020 - Lượt xem: 1767

Với nụ cười tỏa nắng của mình, sự góp mặt của Hoa hậu - Đại sứ Ngôi sao tài năng Việt Nam Amber Hạnh trong Ban tổ chức Gala Tôn vinh Quyền năng phái đẹp Doanh nhân & Thương hiệu Việt Nam 2020, đã góp thêm hương sắc đặc biệt cho “vườn hoa quyền lực” vốn đầy những mỹ nhân tâm - tài - sắc vẹn toàn.

Á hậu doanh nhân Ngọc Thọ 'ngồi ghế nóng' Ngôi sao tài năng - Ms Mr Talent Truyền hình trực tuyến Việt Nam

Thứ 2 | 22/07/2019 - Lượt xem: 1323

Buổi công bố nhằm tôn vinh tài năng vẻ đẹp và sự cống hiến không mệt mỏi của những cá nhân & đơn vị cho truyền hình trực tuyến Việt Nam nói riêng & cả cộng đồng nói chung.

Hoa hậu nhân ái Trương Ngọc Thọ- người làm nên thành công đêm Gala tôn vinh Quyền năng phái đẹp Doanh nhân & Thương hiệu Việt Nam

Thứ 2 | 09/03/2020 - Lượt xem: 1458

Tối ngày 06/03 vừa qua, tại Gala Royale-63 Mạc Đĩnh Chi đã long trọng diễn ra Gala tôn vinh Quyền năng phái đẹp Doanh nhân & Thương hiệu Việt Nam trong đó Hoa hậu nhân ái Trương Ngọc Thọ điều động chương trình với chức vụ Phó Ban tổ chức.

CEO Nguyễn Ninh Phú - Lòng nhân ái được lan tỏa tại tôn vinh quyền năng phái đẹp Doanh nhân và Thương hiệu Việt Nam 2020

Thứ 5 | 12/03/2020 - Lượt xem: 801

Gala tôn vinh quyền năng phái đẹp doanh nhân và thương hiệu Việt Nam năm 2020 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Gala Royale – số 63 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM nhằm tìm kiếm & tôn vinh những nữ tướng tài năng, những bông hồng thép đầy lòng nhân ái, những người phụ nữ kiên cường – bất khuất – trung hậu – đảm đang, luôn khát khao vươn lên để góp phần xây dựng đất nước.

VNTV | Ms & Mr Talent Vietnam - King Of Bolero 2020 : Trao chứng nhận thực hiện tuyển sinh cho phòng trà Hồng Liêng

Thứ 2 | 14/09/2020 - Lượt xem: 1794

VNTV - Cuộc thi MS & MR TALENT VIETNAM - KING OF BOLERO 2020 nhằm tìm kiếm: Ông Hoàng Bolero - Nữ Hoàng Bolero - Hoa Hậu Bolero - Nam Vương Bolero - Công Chúa Bolero - Hoàng Tử Bolero - Ngôi sao tài năng Bolero & Ngôi sao triển vọng Bolero.

CEO Bất động sản Huỳnh Mai tân Đại sứ Ngôi sao tài năng Việt Nam 2020

Thứ 2 | 09/03/2020 - Lượt xem: 917

Nhân dịp ngày Quốc tế Phụ nữ, Chương trình Gala tôn vinh quyền nang phái đẹp doanh nhân và thương hiệu Việt Nam năm 2020 được tổ chức nhằm thể hiện sự tri ân trước những đóng góp của phái đẹp cho xã hội. Chương trình năm nay được sự quan tâm tham gia của rất nhiều doanh nhân, người đẹp tài sắc vẹn toàn đến từ 63 tỉnh thành.

Doanh nhân Nguyễn Ninh Phú – Giám đốc trung tâm nha khoa thẩm mỹ Bảo An ngồi ghế nóng Gala Quyền năng phái đẹp doanh nhân và thương hiệu Việt Nam 2020

Thứ 5 | 05/03/2020 - Lượt xem: 1214

Doanh nhân Nguyễn Ninh Phú hiện đang là giám đốc Trung tâm Nha khoa Thẩm mỹ Bảo An, anh còn là 1 người mẫu ảnh, một MC sự kiện, event tham gia nhiều các hoạt động và sự kiện event thiện nguyện hướng về cộng đồng. Ngày 6/3 tới đây, được sự tín nhiệm của Ban tổ chức, Doanh nhân - MC Nguyễn Ninh Phú được mời ngồi ghế nóng Hội đồng thẩm định trong Sự kiện “Gala Quyền năng phái đẹp Doanh nhân và Thương hiệu Việt Nam 2020”.

Hoa khôi - Doanh nhân Mộng Thu làm giám khảo cuộc thi Ngôi sao tài năng 2019.

Thứ 7 | 20/07/2019 - Lượt xem: 1085

Ngày 19-07-2019 tại Hội trường lầu 6 tòa nhà Thông tấn xã Việt Nam, địa chỉ 116 - 118 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP.HCM đã diễn ra buổi lễ công bố cuộc thi Ngôi sao tài năng 2019. Hoa khôi, doanh nhân Nguyễn Thị Mộng Thu đã đến tham dự buổi lễ với vai trò là thành viên Ban Giám khảo cuộc thi.

Đại sứ Doanh nhân Nguyễn Thị Phương Hoa - "Sống có tâm, ắt sẽ có tầm"

Thứ 3 | 10/03/2020 - Lượt xem: 715

Tối ngày 06/3/2020, Lễ tôn vinh "Quyền năng phái đẹp Doanh nhân & Thương hiệu Việt Nam” lần 2/2020 đã diễn ra tại Trung tâm hội nghị Gala Royal số 63 Mạc Đĩnh Chi, P.ĐaKao, Q.1, TP.HCM.  Mrs. Phương Hoa đã vinh dự trở thành Đại sứ doanh nhân Việt Nam 2020.

Hoa hậu – Doanh nhân Minh Châu làm giám khảo cuộc thi Ngôi sao tài năng 2019

Thứ 7 | 20/07/2019 - Lượt xem: 1247

Với bề dày kinh nghiệm đáng ngưỡng mộ, Hoa hậu Minh Châu nhận lời làm giám khảo cuộc thi Ngôi Sao tài năng 2019 hứa hẹn sẽ là người cầm cân nảy mực chính xác nhất để chọn ra người tài năng nhất trong từng lĩnh vực được tổ chức tại cuộc thi.

Đại sứ Doanh nhân và Thương hiệu Minh Hiền – 'Tôi như trở về thanh xuân'

Thứ 2 | 09/03/2020 - Lượt xem: 1036

Sau thời gian diễn ra sôi nổi, chương trình Gala tôn vinh Quyền năng phái đẹp doanh nhân và thương hiệu Việt Nam năm 2020 đã đi đến Đêm Gala tôn vinh. Hội đồng thẩm định đã hết sức công tâm chọn ra những bông hồng xứng đáng được tôn vinh năm nay.

Những danh hiệu cao quý nhất Ngôi sao tài năng Việt Nam - Ms & Mr Vietnam Talent 2020 gọi tên những gương mặt nào

Thứ 2 | 01/02/2021 - Lượt xem: 3219

Ngày 27-01-2021 tại Thông tấn xã Việt Nam đã diễn ra thành công Gala trao giải và vinh danh Ngôi sao tài năng - Ms & Mr Vietnam Talent 2020 với sự tham dự và trao giải của Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Thứ Trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam - Tiến sĩ Thang Văn Phúc; Đ/c Nguyễn Quang Sơn - Phó trưởng Phòng Nội chính UBND TP. Hà Nội, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Hiếu – Phó viện trưởng phụ trách Viện khoa học thể dục thể thao – Tổng cục thể dục thể thao (Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch), Thạc sĩ Trần Thị Hồng Châu - Viện trưởng Viện phát triển doanh nghiệp và tài năng Việt Nam; Tiến sĩ Phạm Trí Thành  -  Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học sân khấu điện ảnh (Bộ Văn hóa thể thao và du lịch) kiêm Phó viện trưởng viện Phát triển doanh nghiệp và tài năng Việt Nam – Trưởng Ban giám khảo cuộc thi Ngôi sao Tài năng Việt Nam ...